ittifaq

ittifaq
1.
is. <ər.>
1. Ayrı-ayrı şəxslərin, qrupların, cəmiyyətlərin, siniflərin sıx birləşməsi, rabitəsi. Fəhlələrlə kəndlilərin ittifaqı. Xalqların qardaşlıq ittifaqı. // Ümumiyyətlə, birlik, söz birliyi, həmrəylik. Hər işdə çü ittifaq xoşdur; Ağacdə pərü budaq xoşdur. X.. İttifaq və ittihad çox gözəl işdi. Mol. Nəsr.. Susdu bülbüllərin nədən, orman?! Pozdumu ittifaqını o xəzan? A. Ş.. İttifaq eyləmək köhn. – 1) birləşmək, söz bir eləmək. İttifaq eyləyib diliranə; Durdular kim müqabil aslanə. S. Ə. Şirvani; 2) ünsiyyət yaratmaq, yaxınlaşmaq. Sevdiyim məni dağ eylər; Qeyrilə ittifaq eylər. Q. Z..
2. Birlikdə hərəkət etmək və başqa məqsədlər üçün dövlətlər, təşkilatlar arasında dostluq sazişi; birləşmə. Diplomatik ittifaq. Hərbi ittifaq. Ticarət ittifaqı. İttifaq bağlamaq – aralarında birlik yaratmaq, birləşmək, söz birliyi etmək. İttifaqa girmək – əlbir olmaq, əlaqəyə girmək, birgə iş görmək üçün birləşmək.
3. Bir ümumi ali hakimiyyəti olan bir neçə dövlətin, ərazinin, xalqın, tayfanın və b. -nın dövlət birləşməsi. Qəbilələr ittifaqı. Avstraliya ittifaqı.
4. İctimai təşkilat, birlik. Həmkarlar ittifaqı. Yazıçılar ittifaqı. Rəssamlar ittifaqı. – Məsmə bir ittifaq üzvünün istifadə edə biləcəyi bütün hüquq və imtiyazlardan istifadəyə çalışır. S. H.. <Qəhrəmanı> bütün müəllim yoldaşları ittifaq sədri seçdilər. S. R..
5. İttifaq ilə, ittifaqla şəklində zərf – bax ittifaqən
1. İttifaqla hərəkət etmək. Qərar ittifaqla qəbul edildi. – Hər bir taifə bir sayaq ilə; Çatdı izzətə ittifaq ilə. M. Ə. S..
2.
is. <ər.> Qəziyyə, vəqə, əhvalat, hadisə. <Əsgər bəy:> Amma, mən ölüm, inciməyin, yoldaş arasında belə ittifaqlar çox olar. Ə. H.. <Aslan:> Mən bu az ömrümdə nə qədər bədbəxt ittifaqlar görmüşəm. İ. M.. İttifaq düşmək (olmaq) – bir hadisə, qəza, iş baş vermək. <Nuxulular:> Hələ ki belə ittifaq düşübdür, biz bilməmişik, indi bunun çarəsi nədir? M. F. A.. <Cahangir ağa:> Xoca Bəhmənlidə, görəsən, nə ittifaq olub? Ə. H.. <Fəxrəddin bəy:> Bircə de görüm, Səadət səlamətdirmi, nə iş ittifaq düşüb? N. V.. // Təsadüf, fürsət, məqam, imkan, vaxt. <Ağa Kərim xan:> . . Mənim ixtiyarım yoxdur, belə gözəl ittifaqda onu ərə verəm, ha? N. V.. Qohumlarda birinin oğlu və o birinin qızı doğulan ittifaqlarda da bu uşaqları beşikkəsmə ad edirlər. R. Ə.. İttifaq düşmək – təsadüf düşmək, fürsət ələ keçmək, imkan olmaq. Birdən ittifaq düşdü ki, usta Ağabala . . Ağa Ələsgər ilə gəzməyə çıxdı. Ç.. Süleyman bu sözü eşidən kimi təəccüb barmağını dişləyib dedi: – Bəli, dünyada belə işlərə çox ittifaq düşər. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Ittifaq — or Ittifak may refer to: # Ittifaq al Muslimin, a political party of Muslims in the Russian Empire # Ittifaq party, a nationalist political party in Tatarstan # İttifaQ, the Tatar hip hop group …   Wikipedia

  • İttifaQ — (Cyrillic: ИттифакЪ) is a Tatar hip hop and r n b group.External links* [http://www.yzekparty.ru/ Official site] * [http://www.youtube.com/watch?v=BRZ2Jyo6zIA Video of IttifaQ s song] …   Wikipedia

  • ittifaqən — 1. z. Birləşərək, birgə, həmrəyliklə, yekdilliklə. 2. z. Təsadüfən, gözlənilmədən, birdən. <Hacı Mehdi:> İttifaqən külək övrətin çadrasını başından atdı. Ə. H.. <Rəşid:> İttifaqən Qurbanqulunun bacısı azarlayır. T. Ş. S.. İttifaqən bu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ittifaq al-Muslimin — ( The Union of the Muslims ; ru. Иттифак аль Муслимин) was a liberal democratic party of Muslims in Russian Empire. The party was formed after The First Congress of Muslims of Russia and the party line was similar to Kadets. It was dominated by… …   Wikipedia

  • Ittifaq party — Party of Tatar National Independence İttifaq or Ittifak ( tt. Татар милли бәйсезлек партиясе Иттифак |Tatar Milli Bäysezlek Partiäse İttifaq , ru. Тататрская партия национальой независимости Иттифак ) is a party, founded in Tatar ASSR in April… …   Wikipedia

  • ittifaq — ə. 1) sözü bir etmə; birləşmə, birlik; 2) birlikdə işləmək üçün sözləşmə; 3) rast gəlmə; təsadüf; 4) hadisə, macəra, qəza, qəziyyə, əhvalat. İttifaqi ara rəy birliyi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ittifaqən — ə. təsadüfən, gözlənilmədən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Al Ittifaq Dammam — Club fondé en 1944 …   Wikipédia en Français

  • Al Ittifaq Daraz — Infobox club sportif Al Ittifaq Daraz Pas de logo ? Importez le logo de ce club. Généralités Surnom(s) Itti …   Wikipédia en Français

  • Al-Ittifaq — Al Ettifaq Voller Name Al Ettifaq Club Ort Dammam Gegründet 1944 Stadion Prince Mohamed bin Fahd Stadium Dammam …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”